Stemtraining


 

Jaap de Jong
Universiteit Leiden

The medium is the message
U kijkt elke ochtend in de spiegel en controleert hoe u er die dag uit ziet. Maar wanneer was de laatste keer dat u uw eigen stemgeluid kritisch beluisterde? Bent u zich bewust van de melodie die uw spreekstem maakt, kent u de klank van overreding en gezag in uw eigen stem?

Veel mensen die spreken in het openbaar hebben wel eens commentaar gehad op hun stem: te weinig volume, te monotoon te grijs. Elke stem kan ontwikkeld worden. En het is goed daar bijzondere aandacht aan te besteden: de effectiviteit van wat we zeggen wordt voor een groot deel bepaald, juist door hoe we dat verpakken, door de stem en de houding. Als zangeres en presentatietrainer kan ik juist aan deze, veelal onderbelichte kanten, van een presentatie bijdragen.
 
 
 
Trainingsvormen
Deze trainingen geef ik bij voorkeur individueel of in kleine groepen.
 
Doelgroepen
Iedereen die zijn stem vaak in het openbaar nodig heeft: docenten, managers, voorzitters van ondernemingsraden, presentatoren enz.